Zapraszamy:

Pracujemy w godzinach od 7,00-21,00
7 Dni w tygodniu.

Przepisy prawne

UWAGA!!! Przypominamy o systemie dróg płatnych VIATOLL, dla zestawów pojazdów przekraczających 3,5t DMC (dopuszczalnej masy całkowitej- NIE RZECZYWISTEJ!)
Więcej informacji na stronie: Przejdź do strony viaTOLL

LAWETY z najazdami i wciągarką ręczną.
Wypożyczalnia NIE sprawdza czy Klient posiada odpowiednią kategorię prawa jazdy. Ryzyko i ewentualną odpowiedzialność ponosi Klient.
Uwaga! Wszystkie lawety z wypożyczalni są dwuosiowe i wymagane jest do nich prawo jazdy kat. E. Wiele osób pyta o lawety jednoosiowe, jednak przy przewozie auta laweta jednoosiowa byłaby niestabilna a również nie kwalifikowałaby się na tzw. zwykłe prawo jazdy. Liczba osi nie ma znaczenia! Liczą się Dopuszczalne Masy Całkowite (DMC). Natomiast rejestracja lawety na niskie DMC mija się z celem, ponieważ wagę przewożonego auta bardzo łatwo sprawdzić (przeładunek).

PRZYCZEPY JEDNOOSIOWE o ładowności ok. 500kg:
z plandeką płaską, wysoką, niską lub bez plandeki
– NOWOŚĆ!!! przyczepa Niewiadów o wym. wew. skrzyni ładunkowej 260x130cm o DMC 750kg z hamulcem najazdowym
-o wym. wew. skrzyni ładunkowej 250x130cm o DMC 750kg z hamulcem najazdowym
-o wym. wew. skrzyni ładunkowej 244x126cm o DMC 750kg z hamulcem najazdowym
-o wym. wew. skrzyni ładunkowej 204x122cm o DMC 750kg
-o wym. wew. skrzyni ładunkowej 195x120cm o DMC 750kg
-o wym. wew. skrzyni ładunkowej 195x120cm o DMC 750kg z zakryciem poliestrowym, z jedną lub dwoma nadstawkami burt, z hamulcem najazdowym
-o wym. wew. skrzyni ładunkowej 195x115cm o DMC 750kg z hamulcem najazdowym

PRZYCZEPY DWUOSIOWE – w zależności od auta* – również na kat. “B”:
z plandeką o maksymalnej wysokości 185 cm, niższą lub bez plandeki
o wytrzymałości 1500kg
-o wym. wew. skrzyni ładunkowej 392x192cm o DMC 2500kg
-o wym. wew. skrzyni ładunkowej 415x205cm o DMC 3000kg
-o wym. wew. skrzyni ładunkowej 400x150cm o DMC 2000kg
-o wym. wew. skrzyni ładunkowej 304x150cm o DMC 2000kg
-o wym. wew. skrzyni ładunkowej 304x150cm o DMC 1400kg
-o wym. wew. skrzyni ładunkowej 304x150cm o DMC 1100kg- kat.B*
-o wym. wew. skrzyni ładunkowej 304x150cm o DMC 1000kg- kat.B*

*UWAGA liczba osi nie wpływa na uprawnienia do kierowania, według przepisów liczą się Dopuszczalne Masy Całkowite (DMC) . Posiadając prawo jazdy kat. B można ciągnąć każdą przyczepę lekką, czyli o DMC do 750kg lub przyczepę o DMC mniejszym od masy własnej samochodu o ile Dopuszczalna Masa Całkowita zestawu (DMC samochodu + DMC przyczepy) nie przekracza 3,5t. Dla uproszczenia: do naszych dwuosiówek na kat. “B” Państwa samochód musi mieć Masę Własną minimalnie 1100kg i DMC do 2400kg. Dodatkowo należy sprawdzić jaka jest maksymalna Dopuszczalna Masa Całkowita przyczepy z hamulcem najazdowym dla danego samochodu (pozycja O1 w nowych dowodach rejestracyjnych)

Podstawa prawna:

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:(…)
51) przyczepa lekka – przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;

Art. 62. Ust. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;

oraz:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:

Art. 6. Ust. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
(…)
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
Ust.2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

ZESTAW NA PRAWO JAZDY KATEGORII B:

DMC samochodu + DMC przyczepy ≤3,5t

Masa Własna Samochodu > DMC przyczepy

Dopuszczalna Masa Całkowita = masa własna pojazdu + ładowność pojazdu

Więcej informacji na temat przepisów dotyczących ciągniecia przyczep oraz odpowiednich kategori prawa jazdy